به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی؛ محمد رضا لطیفی کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلیجان اظهار کرد:طرح ارزیابی وپایش خانه‌های قرآن شهرستان‌ دلیجان با حضور ارزیاب اعزامی سازمان صبح امروز از خانه قرآنی طهورا روستای دودهک آغاز شد.

لطیفی افزود:در این  ارزیابی ها که با هدف شناسایی توانمندی مدیران و ارتقاء آموزش‌های قرآنی خانه‌های قرآن انجام می شود ضمن بازدید میدانی از فعالیت خانه‌های قرآنی،مکان خانه ها و  کیفیت برنامه‌های اجرایی و میزان بهره‌مندی از مربیان متخصص ارزیابی بعمل می آید.

لطیفی تصریح کرد:شهرستان دلیجان دوازده خانه قرآن و عترت شهری و روستایی دارد که در هفته جاری مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرند.