به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي  استان مركزي،ايمان دالوند رابط خبري اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه گفت: احداث خانه هاي عالم از مردمي ترين فعاليتهاي فرهنگي جامعه به شمار مي رود كه با ترويج و اشاعه فرهنگ ديني از مرزها و ارزشهاي اسلامي دفاع ميكنند.

وي افزود:با توجه به اينكه اين شهرستان داراي 127 مسجد مي باشد و تنها تعداد كمي از اين مساجد ها داراي خانه عالم ميباشند لذا نياز ساخت و افتتاح خانه عالم بسيار به چشم ميخورد

ايمان دالوند تصريح كرد:خانه عالم هاي روستا عليشار ،تقليد آباد و دوزج متعلق به سازمان تبليغات اسلامي مي باشند كه درحال حاضر روحانيون هجرت و مستقر در آن سكونت دارند. كه هر سه روستا داراي جمعيت مي باشند   كه نياز تقويت بنيه معنوي مردم به خصوص جوانان را برطرف ميكنند

 

رابط خبري اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه  بيان كرد: این افراد علاوه بر اقامه نماز جماعت و تبيين احکام ديني و بيان مسائل شرعي، برگزاري کلاسهاي آموزشي قرآن، معارف اسلامي، اخلاق، نهج البلاغه و کلاس هاي مختلف فرهنگي براي سنين مختلف را در برنامه دارند.

 

ايمان دالوند در پايان اضافه كرد: خانه هاي عالم زمينه مناسبي را براي ارتباط چهره به چهره مردم با روحانيون مهیا می کند  كه همين امر نياز ما را نسبت به ساخت خانه هاي عالم بيشتر ميكند.