به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی؛محمد رضا لطیفی رابط خبری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلیجان از برگزاری اولین جلسه شورای تبلیغ در شهرستان دلیجان خبر داد؛

لطیفی در تشریح این خبر افزود:جلسه شورای تبلیغ شهرستان دلیجان با حضور حجت الاسلام زمانی معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه استان مرکزی،حجت الاسلام غفوری امام جمعه دلیجان،حجت الاسلام ابوالقاسمی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی دلیجان و دیگر اعضاء در دفتر امام جمعه شهرستان دلیجان برگزار شد.

حجت الاسلام زمانی در این جلسه به شرح وظایف معاونت تبلیغ حوزه های علمیه پرداختند و یکی از وظاییف این معائنت را برگزاری جلسات شورای تبلیغ عنوان کرده تا مسئولین تبلیغ و فرهنگی شهرستان در جریان کم و کیف تبلیغی شهرستان قرار بگیرند و بر اساس نیاز نسبت به اعزام مبلغ و مبلغه در سطح شهرستان اقدام شود 

در ادامه این جلسه حجت الاسلام ابوالقاسمی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی گزارشی از وضعیت تبلیغی شهرستان ارائه و عنوان کردند رد شهرستان دلیجان 16مسجد امام جماعت مستمر و دائم مشغول فعالیت تبلیغی و فرهنگی هستند و با توجه به نیازسنجی که انجام شده یازده مسجد و نقطه تبلیغی داریم که با توجه به جمعیت و خانه عالم و دیگر امکانات موجود نیاز به روحانی در این مناطق را داریم.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام غفوری امام جمعه دلیجان عنوان داشتند که در زمان کنونی که هجمه عظیم تهاجمات فرهنگی و دینی را شاهد هستیم می طلبد که حوزه های علمیه و روحانیون صد ها برابر سابق کار کنند و اعزام های تبلیغی به صورت تخصصی و عمومی به شهر و روستا افزایش یابد .

امام جمعه دلیجان افزود:تبلیغ به سبک قدیمی در حال حاضر با این اشکال مختلف رسانه ای دیگر خیلی مفید فایده نمی باشد و باید شیوه های تبیغ امور دینی به روز شود و روحانیون متخصص در این حوزه تربیت شوند.

گفتنی است این جلسه روز دوشنبه پانزدهم شهریور ماه در دفتر امام جمعه دلیجان برگزار شد.