به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان مركزي، ايمان دالوند رابط خبري اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه گفت:ايجاد 50 شغل و كارآفريني براي 250 نفر در شهرستان زرنديه توسط روحاني مستقر
وي افزود:حجت الاسلام مجيد نجارلو روحاني مستقر در روستاي اميرآباد با همكاري بسيج سازندگي اين شهرستان توانسته براي 250 نفر به صورت روزانه كار آفريني كنند
ايمان دالوند تصريح كرد: اعتبار تخصيص يافته براي ايجاد 50 شغل به مبلغ17.700.000.000  ريال  ميباشد
رابط خبري اداره تبليغات اسلامي تصريح كرد:حجت الاسلام مجيد نجارلو بعنوان مبلغ جهادي در امر ويروس منحوس كرونا  در اين شهرستان  مي باشد