به گزارش روایط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک ، روز چهارشنبه مورخ 1400/8/26 ، انتخابات مجمع قرآنیان شهرستان اراک با حضور اعضای آن برگزار گردید.

 

در این انتخابات 14 نفر از اعضا به عنوان هسته مرکزی مجمع قرآنیان شهرستان اراک کاندید شده بودند ، که پس از پایان رای گیری 9 نفر به عنوان اعضا اصلی و 2 نفر به عنوان علی البدل و یک نفر هم به عنوان بازرس انتخاب شدند.

 

قابل ذکر است که مجمع قرآنیان شهرستان اراک از سال 1394 شروع به فعالیت کرده که تاکنون هم ادامه دارد و توانسته با ایجاد کمیته های 6 گانه آموزشی ، رفاهی، توسعه و ترویج و ... به جامعه قرانی شهرستان اراک خدمات ارائه دهد.

 

گفتنی است افراد انتخاب شده به مدت 2 سال می توانند فعالیت داشته باشند.