به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان مركزي،ايمان دالوند رابط خبري اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه گفت:همايش تجليل از پيرغلامان اهلبيت (ع) در اين شهرستان برگزار گرديد.

وي افزود:در اين همايش از 150 پيرغلام  تقدير شد.