به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان مركزي ،ايمان دالوند رابط خبري اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه گفت:در روز عيد غديرخم تعداد 20000 هزار  پرس غذاي گرم طبخ و بين نيازمندان توزيع گرديد.

وي افزود: به همت هيئات مذهبي،تشكلهاي مردم نهاد و خيرين و همچنين آستان قدس رضوي تعداد 20000 هزار پرس غذاي گرم بين نيازمندان توزيع گرديده است.