به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان مركزي،ايمان دالوند رابط خبري اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه گفت:      حجت الاسلام قرباني رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه با  حجت الاسلام مجدي زاده امام جمعه شهر پرندك ديدار و گفتگو كرد.

در اين ديدار حجت الاسلام قرباني گفت:سازمان تبليغات اسلامي بعنوان بازوي توانمند در كنار برنامه هاي فرهنگي شهرستان در حال انجام وظيفه مي باشد.

وي افزود : يكي از راهكارهاي حل مشكلات فرهنگي  ظرفيت سازي فرهنگي است

حجت الاسلام قرباني تصريح كرد: ظرفیت سازی فرهنگی فرایندی دائمی برای کمک به مردم، سازمان ها و انجمن های فرهنگی و سیاسی برای ارتقاء و تطبیق با تغییرات مفید و مقابله کارآمد با تغییرات غیر سودمند محیط فرهنگی-سیاسی است که نتایج و ارتقاء این فرایند از طریق مأموریت، اهداف اختصاصی، منابع و پایداری فراهم می آید

رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه در پايان از امام جمعه شهر پرندك بخاطر تعامل و همكاري با اين اداره تشكر و قدر داني كردند.