به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی ، سید رضا ابراهیمی کارشناس فرهنگی و تبلیغ بعنوان رابط خبری شهرستان تفرش در این دوره شرکت کرد .

وی اشاره کرد ،این دوره یکروزه چهارشنبه  29/11/99 راس ساعت 30/8 صبح در سالن شهید عسگری اداره کل تبلیغات  اسلامی استان مرکزی آغاز گردید . تعداد شرکت کنندگان این دوره 11 نفر از از کارشناسان فرهنگی و رابطین خبری شهرستان های استان مرکزی بوده اند