اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی
مؤسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی،حجت الاسلام روحی مدیرپایگاه اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی همراه با حجت الاسلام موحد مدیر منطقه مرکزی با حجت الاسلام دکتر مهدی عباسی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی و مدیران پایگاه های اجتماعی شهرستان اراک دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ارائه گزارش از فعالیت های مدیران مستقر در محله های حاشیه نشین شهرستان اراک، ارائه پیشنهادات و هم افزایی در راستای فعالیت در محله های حاشیه نشین،پیگیری مباحث آموزشی و پژوهشی مدیران پایگاه های اجتماعی و بیان رویکردهای سازمان در فعالیت های پیش روی پایگاه های اجتماعی مطرح و تبادل نظر شد.

شایان ذکر است مدیران پایگاه های اجتماعی شهرستان اراک نیز گزارش عملکرد 6ماهه اول سال را ارائه کردند.