به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان مركزي،ايمان دالوند رابط خبري اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه گفت: به همت فعال رسانه اي شهرستان تعداد 30 رأس گوسفند ذبح و بين نيازمندان توزيع گرديد
وي افزود:آقاي بهرام همايون فعال رسانه اي شهرستان زرنديه و مسئول كانال تلگرامي و پيج اينستا گرام "نگارستان مامونيه"  تواستند با جمع آور كمك هاي مردمي در ماه محرم الحرام 1443 ه.ق تعداد 30 رأس گوسفند خريداري و ذبح كنند و بين نيازمندان اين شهرستان توزيع نمايد
ايمان دالوند تصريح كرد:در ايام غديرخم اين فعال رسانهتواستند با مشاركت مردمي تعداد 2000 هزار پرس غذاي گرم طبخ كنند و بين نيازمندان اين شهرستان توزيع نمايد.
رابط خبري اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه در پايان اضافه كرد:جمع آوري كمك هاي مردمي در طول سال ادامه دارد و همين امر موجب ميشود تا به نيازمندان بيشتر كمك رساني شود