به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی،محمد مهدی همتی رئیس مجمع خیرین سلامت بیمارستان آیت الله خوانساری اراک از رحمات احمد رضایی خواه رئیس شورای هیئات مذهبی کلانشهر اراک در راستای مساعدت و همکاری با مجمع خیرین سلامت استان مرکزی با اهدا لوح،تشکر و قدردانی کرد.

متن لوح بدین شرح است: