به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان مركزي،ايمان دالوند رابط خبري اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه گفت:انتخاب كميته مهرواره (محله همدل با حضور مسئولين شهرستان برگزار گرديد

وي افزود در اين مراسم كه با حضور مسئولين شهرستان برگزار گرديد جناب آقاي احمد باباي به عنوان نفر برتر  شهرستان انتخاب گرديد

ايمان دالوند تصريح كرد:جناب آقاي احمد باباي بعنوان فعال فرهنگي در شهرك فاطميه مستقر مي باشد