به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان مركزي ،ايمان دالوند رابط خبري اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه گفت:كارگروه مردمي ماه محرم  در محل فرمانداري اين شهرستان برگزار گرديد. كه در اين جلسه حجت اسلام قرباني رئيس اداره تبليغات اسلامي گفت:عمليات محرم، بخشي از مسير كلان حركت سازمان تبليغات در مسير تبيين اسلام ناب و در مسير تقويت گفتمان سال 1400 مبني بر افزايش "اميد و باور به توان مردم" خواهد بود

وي افزود: ماه محرم، اصلي ترين موسم در برگزاري مراسم مذهبي و مهم ترين موسم عمليات فرهنگي است.لذا تمام ظرفيت هاي مردمي بايد در خدمت اين عمليات عظيم قرار گيرد

 رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه تصريح كرد: برپایی مجالس عزا برای کسانی که جان خویش را در راه خدا از دست داده اند از شعایر الهی است؛ زیرا انسان را به یاد خدا می اندازد و به هم نوایی اجتماعی با جنبش آن شهیدان می انجامد.

 حجت الاسلام قرباني بيان كردند: منطق قرآن این است که خداوند نمی خواهد هیچ ستمی در دنیا پنهان بماند. از این رو، خداوند به بندگان خود اجازه می دهد با افشاگری، ستم کار را رسوا کنند. خداوند نمی خواهد آه هیچ مظلومی در سینه اش خفه شود، بلکه می خواهد همه از مظلومیت او آگاه گردند و برای خشکاندن ریشه ستم و فساد به پا خیزند

در پايان اين جلسه  احكام كارگروهاي مردمي  اعطاء گرديد