شهید سعید مجیدی با نام جهادی محسن عباسی به‌عنوان نیروهای مستشاری ایران در سوریه حضور داشت که در مسیر دیرالزور به تدمر در کمین نیروهای داعش به فیض شهادت نائل شد.