به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی،نشست داوری مرحله استانی "مهرواره محله همدل"در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی برگزار شد.

در این جلسه 13 اثر که پس از گذر از مرحله ی شهرستانی به این مرحله رسیده بودند مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت 2 اثر پس از رای داوران و مردم به مرحله کشوری راه می یابند.
طرح «مهرواره محله همدل» با رویکرد تقویت زنجیره تواصی و انسانی، همبستگی و مشارکت اجتماعی، تزریق روحیه و ایجاد گفتمان نشاط، امید، خودباوری، خود شناسی، وفاق، امید آفرینی، همدلی، هم فکری، همکاری و هم یاری اجتماعی در استان مرکزی اجرایی شد.