به گزارش  روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان مركزي، ايمان دالوند رابط خبري اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه گفت محفل انس با قرآن با حضور قاري بين اللملي آقاي حامد  شاكر نژاد برگزار گرديد.

رابط خبر اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه تصريح كرد:در پايان اين مراسم از حجت الاسلام شيخ زاده امام جماعت مسجد علي بن ابيطالب با اهداء سفر مقدس مشهد به همراه خانواده محترم  قدر داني بعمل آمد.