حجت الاسلام جعفری رئیس اداره تبلیغات شهرستان کمیجان در گفتگو با روابط عموی اداره گفت: از تیر ماه 1400 جلساتی با محوریت خانواده و  فرزندان توسط حجت الاسلام دکتر معین پور کارشناس خانواده در نقاط مختلف شهرستان کمیجان آغاز شد.

همچنین وی افزود هدف از این جلسات تربیت نیروی انسانی در رابطه با موضوعات خانواده می باشد که در شهرستان کمیجان با کمبود مشاورین همراه هستیم.

حجت الاسلام جعفری گفت: این جلسات در طی 24 جلسه دو ساعته برگزار میگردد که به هریک از شرکت کنندگان در این جلسات در پایان گواهی معتبری اهدا خواهد شد.