به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک ،روز سه شنبه مورخ 1400/7/20 جلسه تقدیر و تشکر از پیشکسوتان هیئات مذهبی

 

شهرستان اراک توسط ریاست محترم اداره تبلیغات شهرستان اراک ، مسئولین هیئات مذهبی و مسئول کانون مداحان شهرستان اراک برگزار گردید.