به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان مركزي،ايمان دالوند رابط خبري اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه گفت:همايش تجليل از پير غلامان اهلبيت (ع)در آستانه ماه محرم در اين شهرستان برگزار ميگردد.

وي افزود:اين همايش با حضور پيرغلامان اهلبيت (ع) در آستان مقدس امام زاده منصور در روز يكشنه مورخه 17 مرداد ساعت 18 برگزار ميگردد.

رابط خبري اداره تبليغات اسلامي تصريح كرد:در اين همايش نيز مراسم سياه پوشان و تبليغات محيطي توسط كارگروه مردمي ماه محرم انجام ميشود.