به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان مركزي،حجت الاسلام قرباني رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه در جلسه شوراي هيئات مذهبي گفت:فضاي  هئيات مذهبي  مي تواند كاركردهاي مختلف فرهنگي،مذهبي،اجتماعي ،سياسي و خدماتي داشته باشد

وي افزود:يكي از مهمترين كاركرد اجتماعي هيئات مذهبي پويش ازدواج آسان است .

حجت الاسلام قرباني يكي ديگراز كاركردهاي هيئات مذهبي راتقویت و استفاده از ابزارهای رسانه‌ای دانست و افزودند: هيئات مذهبي با تولید ویدئو و پوستر باید جلوه‌های عظیم از ارادت مردم را به خاندان اهل بیت (ع) در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن به نمایش بگذارند.

رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان زرنديه در پايان اضافه كرد:  برنامه هاي هيئات مذهبي نبايد صرفا مخصوص عزاداري در مناسبت هاي مذهبي باشد .

 مي توان در هئيات مذهبي دوره‌های آموزشی احکام، نماز، تفسیر، روخوانی و روان‌خوانی، قرائت و حفظ قرآن، برگزاری کارگاه‌های سبک زندگی، ازدواج آسان نيز برگزار كرد