به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی مرکزی، راحله بیدئویی نژاد عضو ستاد نهضت پیشرفت سازمان تبلیغتات اسلامی کشور در نشست اعضای اصلی ستاد نهضت پیشرفت بانوان استان مرکزی که به صورت وبینار برگزار شد، اظهارداشت : هدف از تشکیل نهضت پیشرفت بانوان ایجاد شبکه ارتباطی افراد تأثیر گذار جامعه برای احصای آسیبها و اولویتهای آن بر اساس زیست بوم هر استان می باشد.

راحله بیدئویی نژاد اضافه کرد: بانوان تأثیر گذاری که می توانند منشأ اثر بوده ، به تحلیل مسائل پیرامون خود بپردازند و از همه پتانسیلهای استان برای کاهش آسیبها استفاده کرده و در راه حل مسائل و مشکلات جامعه به ویژه بانوان بپردازند.

وی در ادامه راه اندازی کسب و کارهای فرهنگ مدار را از طریق بانوان کارآفرین ، ارائه ایده و نظر را در خصوص پیرایش محیط پیرامون از جمله وظایف این ستاد دانستند .

عضو ستاد نهضت پیشرفت سازمان تبلیغتات اسلامی کشور طرح "حرف آورد" را جایگاهی برای افزایش اعتماد به نفس بانوان دربیان سخنان خوب و حق دانست و تصریح کرد: حرف آورد جایگاهی برای بیان مطالبات از مسئولین و هم وطنان و بالاتر از آن مردم آزاده جهان هست . جایگاهی برای تلاش جهت منشأ اثر بودن در فضای جهانی و دور شدن از انفعال و نا امیدی است و دذر بخشی هم می تواند  رساندن پیام مردم به مسئولین و مطالبه آنان از مجریان قوانین جامعه باشد. 

در این نشست همچنین لیلا عباسی مسئول ستاد نهضت پیشرفت بانوان استان گفت : تشکیل حلقه های میانی در این ستاد یکی از وظایف مهم است که با عضو گیری بانوان واجد شرایط در شهرستانها شکل می گیرد.

در ابتدای این نشست مریم حسینی دبیر این ستاد گفت : شکل گیری این ستاد از سال 98 به رهبری خانم سعیدی نژاد مدیر کل امور بانوان تبلیغات اسلامی کشور با عنوان نهضت تبلیغ بانوان انجام شد که تا پنج سال اول شبکه سازی و ارائه طرح ها و ایده های اثر گذار بانوان از جمله رویکردهای این ستاد خواهد بود .  

وی افزود :  از سال 99 این ستاد با عنوان نهضت پیشرفت بانوان وارد کار راهبردی  خود شد .

مریم حسینی تصریح کرد: مهندسی فرهنگی و اجتماعی در بحث نهضت پیشرفت بانوان ،آغاز گردید و انجام طرح هایی نظیر پویش سپاس ، چله های پیشرفت و اکنون حرف آورد از مهمترین طرح های این ستاد بوده که از طرف مرکز ابلاغ شده است که با پشتوانه عموم بانوان انجام یافت.

تأکید بر مشارکت دانشجویان در خصوص بیان مطالباتشان از رئیس جمهور آینده ، فعال شدن این قشر در فضای رسانه و فضاهای جهانی ، با توجه به سخنان اخیر رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور ،همچنین توجه به کار آفرینان و مشارکت آنان برای کاهش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی و ایجاد  اشتغالهای خانگی و صنعتی از طریق  طرح پویش سخن  ،فعال سازی جمعیت بانوان فرهیخته و فعال فرهنگی در سایر طرح های اجتماعی این ستاد از جمله مصوبات نشست بوده است .